Confidentialitatea datelor

SC Maxine Ricochet SRL este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 28286.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Maxine Ricochet SRL isi asuma obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este inregistrarea si expedierea comenzilor online efectuate pe site-ul nostru si transmiterea prin email a materialelor informative si promotiilor.

Nu sunteti obligat sa furnizati datele necesare pentru inregistrarea si expedierea comenzilor online. Refuzul dvs. pune Maxine Ricochet SRL in imposibilitatera de a va inregistra si expedia comanda.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt nu sunt comunicate nici unui tert.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor din baza de date a Maxine Ricochet SRL.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la office@maxine.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curând posibil.

SC Maxine Ricochet SRL se obliga sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea datelor cu caracter personal de o maniera exacta, completata si actualizata, pentru a indeplinii scopurilor pentru care acestea au fost colectate. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenta curenta.

Datele cu caracter personal vor fi pastrate numai pe perioada necesara indeplinirii scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, in special a dreptului de acces, de interventie si de opozitie.

In urma verificarilor periodice datele cu caracter personal detinute de operator, care nu mai servesc realizarii scopurilor, vor fi distruse sau transformate in date anonime intr-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

SC Maxine Ricochet SRL se obliga sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat, in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. In acest scop la bazele de
date vor avea acces numai persoane autorizate, iar copierea datelor se va putea face numai la locul in care sunt gestionate.